+40-351-413-145
·
Contact@LexFortis.ro
·
L - V 08:00-16:30
Contact

GDPR

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin transmiterea cererilor sau a oricăror documente ce conțin datele Dvs. cu caracter personal prin email, la oricare din adresele noastre electronice, prin poștă, la adresa poștală de la sediul SPEJ LEX FORTIS sau prin depunerea la sediului nostru, vă exprimați consimțământul pentru a putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal, în vederea scopurilor specificate în corespondență.    

În scopul soluționării cererilor sau a oricăror alte solicitări transmise de către dumneavoastră, datele dumneavoastră ar putea fi transmise către alti terti sau instituții ale statului care exercită autoritatea de stat, în măsura în care au atribuții legale în materia executarii silite sau a atributiilor executorilor judecatoresti și în strictă concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră

Vom păstra datele dumneavoastră in conformitate cu normele arhivistice.

Dreptul de a vă plânge 

Dacă aveți vreo nemulțumire cu privire la utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră, pe care noi nu am putut-o soluționa, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, conform instrucțiunilor aflate pe website-ul acestei instituții www.dataprotection.ro, sau direct la adresa acesteia:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România