+40-351-413-145
·
Contact@LexFortis.ro
·
L - V 08:00-16:30
Contact

Despre Lex Fortis

Societatea Profesională de Executori Judecătorești LEX FORTIS a fost înființată în baza Ordinului Ministrului Justiției nr.2324/C/29.05.2018, prin care a fost aprobată asocierea executorilor judecătorești Ivanovici Dragoș Theodor (B.E.J. Ivanovici Dragoș Theodor) si Ilie Maria Magdalena (B.E.J. Ilie Maria Magdalena)

Executorii judecătorești titulari ai S.P.E.J. Lex Fortis au o bogată experiență în domeniul juridic, începându-și activitatea ca membri ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești în anul 2010, respectiv 2011.

Anterior, Ivanovici Dragoș Theodor a fost avocat în cadrul Baroului Dolj, din anul 1999, iar Ilie Maria Magdalena a exercitat profesia de executor bancar.

Pe rolul SPEJ LEX FORTIS au fost înregistrate și instrumentate cereri care acoperă întreaga arie a atribuțiilor: executare mobiliară și imobiliară a creanțelor, poprire, recuperări de creanțe pe cale amiabilă, predare de bunuri, evacuări, puneri în posesie, notificări, oferte reale de plată, constatarea unor stări de fapt, etc.

Creditorii cu care colaborăm sunt societăți bancare, societăți de recuperare creanțe, instituții publice, societăți de leasing, societăți de asigurare/reasigurare, persoane fizice și juridice de drept public și privat etc, executările silite fiind efectuate în toate modalitățile prevăzute de codul de procedură civilă.

SPEJ Lex Fortis

Servicii

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
Procedura ofertei de plata și consemnațiunii
Constatarea de urgenta a unei stări de fapt
Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
Comunicarea actelor de procedură
Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecatorească
Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, bilet la ordin și CEC
Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc

Contactați Lex Fortis

Ne puteți contacta telefonic la numarul +40-351-413-145
sau completand formularul. Vă vom ajuta cu mare placere!