+40-351-413-145
·
Contact@LexFortis.ro
·
L - V 08:00-16:30
Contact

Acte Necesare

În vederea formării dosarelor de executare, se vor depune, la executorul judecătoresc, următoarele acte:
  • Cerere de executare silită, adresată S.P.E.J. LEX FORTIS
  • Titlul executoriu, în original și copie
  • Dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 lei, pentru fiecare titlu executoriu
  • Dovada calității de reprezentant legal, sau convențional, ori împuternicirea avocațială (în cazul în care creditorul este reprezentat de un avocat)
  • Dacă este cazul:
  • - Dovada notificării cesiunii de creanță, precum și dovada de notificare către debitori a respectivei cesiuni
  • - Dovada înregistrării în registrul național de publicitate mobiliară a titlurilor executorii constând în înscrisuri sub semnătură privată, care, potrivit legii, sunt valabil încheiate si au caracter de titlu executoriu ( legea nr. 196 /2020)
  • - Dovada calității de reprezentant al instrumentului de plată pus in executare .

Acte Necesare

În vederea notificării actelor judiciare și extrajudiciare, prin intermediul executorului judecătoresc, sunt necesare următoarele:
  • Cerere de comunicare a notificării
  • Notificare în trei exemplare originale

Formular de Contact