+40-351-413-145
·
Contact@LexFortis.ro
·
L - V 08:00-16:30
Contact

Servicii

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
Procedura ofertei de plată și consemnațiunii
Constatarea de urgență a unei stări de fapt
Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
Comunicarea actelor de procedură
Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească
Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, bilet la ordin și CEC
Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc

Formular de Contact